Zmienne…

Zmienna to element z nazwą, którego wartość może się zmieniać w czasie działania programu. To takie pudełko z nazwą, w którym można przechowywać zawartość, którą następnie, w dowolnej chwili, można użyć w programie. Zawsze trzeba rozróżniać między samą zmienną i wartością zmiennej.

Zmienne możemy znaleść w tych miejscach:

Wyróżnia się trzy typy zmiennych:

zmienne całkowite (niebieskie)

-zmienne rzeczywiste (zielone)

zmienne tekstowe (żółte)

W każdym typie wyróżnia się kilka rodzajów zmiennych:

zmienne obrazowe– ich nazwa nie może zostać zmieniona ,np.:

zmienne nazwane – tworzone i nazywane przez użytkownika ,np.:

zmienne z numerem (indeksowana zmienna=jednowymiarowa tablica),np.:

tablice ,np.:

zmienne wielokrotne – używane do pracy ze współrzędnymi ,np.:

Ze względu na zasięg zmienne dzieli się na globalne (szufladki) i lokalne (koszyczki).

Zmienne globalne (publiczne), czyli takie, które są widoczne, dostępne ze wszystkich miejsc programu. Zmienna globalna może mieć nadaną wartość początkową bezpośrednio po uruchomieniu programu. Zmienne globalne przyjmują postać szufladki, np.:

zmienne lokalne (prywatne)-są widoczne i dostępne tylko dla pomocnika, którego definicja zawiera tę zmienną. Ani inni pomocnicy, ani program główny nie mają do tej zmiennej dostępu. Zmienne lokalne mają postać koszyczków:

Wartość zmiennej jest w zależności od typu liczbą lub ciągiem znaków. W czasie wykonywania programu możliwe są następujące operacje na zmiennych:

-przypisanie konkretnej wartości, np.:

-zwiększenie wartości, np.:

-zmniejszenie wartości, np.:

Przykłady użycia zmiennych:

-A razy idź o jedno pole:

-przesuń Baltiego na pole o współrzędnych X,Y: