If-jeśli i else-w przeciwnym razie

Aby rozpocząć tworzenie nowego programu z blokiem if , należy w głównym oknie aplikacji Baltie kliknąć na ikonie:

Funkcja JEŻELI pozwala na sprawdzenie jakiegoś warunku.

Teraz przejdziemy do tworzenia programu:

Wybieramy if:

Definiujemy warunek, np.:

Określamy co ma zrobić baltie, gdy warunek zostanie spełniony, np.:

Teraz przejdziemy do użycia else:

Na końcu gotowego programu można dodać else:

Określamy co ma zrobić baltie, gdy warunek nie zostanie spełniony, np.:

Wykonał Maksymilian Szpara