WSPÓŁRZĘDNE POLOWE

Cała przestrzeń Baltiego podzielona jest na pola, które tworzą 10 wierszy po 15 kolumn. Poszczególne pola mają rozmiar taki, jak pojedynczy przedmiot.

Każde pole ma swoje współrzędne, czyli uporządkowaną parę liczb, określającą pozycję na scenie:

  • pierwsza liczba jest współrzędną poziomą, którą oznacza się literą X i która określa pozycję elementu w wierszu, liczoną od lewej strony,
  • druga liczba jest współrzędną pionową, którą oznacza się literą Y i która określa pozycję elementu w kolumnie, liczoną od góry ekranu

Do określenia współrzędnych używa się jednego z poniższych elementów:

  • współrzędne XY w polach (0,0 -14,9):

Po elemencie współrzędne określa się położenie – możemy to zrobić za pomocą:

elementów z cyframi i przecinka, np.:

elementów literał, np.:

Za pomocą współrzędnych można:

  • wyczarować przedmiot gdziekolwiek na obszarze sceny, bez względu na to, w którym miejscu Baltie się znajduje – wystarczy za przedmiotem wprowadzić element współrzędne, a następnie podać współrzędne, na których chcemy wyczarować przedmiot, np.

  • przenieść Baltiego na dowolne pole -wystarczy za elementem Baltie umieścić element Współrzędne i podać współrzędne, na które chcemy Baltiego przesunąć, np.:

  • wyświetlić tekst na określonej pozycji, np.: