Dlaczego Baltie…

Witam na stronie z Baltiem.

  Programować może i powinien każdy. (Computer Świat)

Programowanie to trzeci język. W polskich szkołach podstawowych dzieci na zajęcia komputerowe uczęszczają już od pierwszej klasy.